Månad: juni 2020

Veckans tankegång: Den tredje gästen

Mycket är numera bortglömt. Till exempel att man förr i tiden släppte ner en ål i brunnen för att få den rensad. Eller att man inom vetenskapen antog…