Vardagligheter gör några nedslag där det avskavda, nötta och gamla blir ett blickfång som fångar vårt intresse. Vad sägs om den här blå interiören där det blå skåpet står stadigt mot tidens tand ?

foto Pixabay

Innan man ger sig på att måla om gamla möbler bör man alltid försäkra sig om eventuella antikvärden. Vissa gamla möbler har värdefull patina som man som lekman inte ska ge sig på att förändra. Åtminstone inte om man är angelägen om möbelns ekonomiska värde.

foto Pixabay

Har möbeln inget egentligt antikvärde och är i behov av en makeover kan det vara kul att förnya den. Vill man att möbeln ska se “gammal” ut finns många olika traditionella färgtyper att använda sig av, som exempelvis linoljefärg eller äggoljetempera.

foto Pixabay

Men är det dokumenterat att möbeln verkligen är antik och har ett högre ekonomiskt värde gör man bäst att göra så lite som möjligt. All smuts är inte smuts. Vissa avlagringar kallas patina och det avskavda kan restaureras av den professionelle tapetseraren eller konservatorn. Du ska alltså inte själv ge dig på den uppgiften.

foto Pixabay

Vad ska man egentligen kasta och behålla när det till exempel ser ut så här kan vara svårt att avgöra. Här är det ju rätt självklart att något radikalt behöver göras, såvida inte en rejäl rengöring kan förbättra stolarnas funktion och utseende. En bra regel är att så länge något går att använda och har kvar sin ursprungliga funktion kan det vara värt att göra något med möbeln eller föremålet. Men ibland kan det också visa sig att den rätta platsen faktiskt är på soptippen. Men innan dess, kolla noga så att du inte slänger något i onödan. Eller ännu värre, något som kan betinga både höga priser och kulturvärden.

foto Pixabay

Även det omålade kan åldras mycket vackert. Här kan det vara frestande att gå loss med färg. Det ska man inte om det ser ut så här. I trä finns estetiska värden som lätt försvinner.

 

foto Pixabay

En orörd köksinteriör som denna hör mer och mer till sällsyntheterna. Tyvärr försvinner en stor del av vårt gemensamma kulturarv när vi oaktsamt kastar ut och bygger nytt.

foto Pixabay

Allt i det här rummet ser ut att vara orört. Här skulle färg lätt kunna ödelägga föremålens nuvarande själfulla uttryck. Vilken skatt att hitta ett sådant här rum !

TEXT av Björn Holmberg

FOTO Pixabay