foto Björn Holmberg

Det händer att någon frågar mig var jag hämtar inspiration till mina bilder. Ofta svarar jag något kryptiskt som jag inte ens själv begriper. Något om naturen och upplevelsen av den.

Egentligen vet jag inte förrän långt efteråt hur ett verk blev till. Och inte sällan genom mina fotografier och minnesbilder.

foto Björn Holmberg

Vissa verk har förstås en uppenbar koppling till de platser jag bott på. Eller de platser jag besökt. Som den här målningen till exempel.

foto Björn Holmberg

Många motiv är hämtade från mitt nästan 20 år långa liv vid havet. Men i mitt fotoarkiv kan jag numera även se att färgvalen är lika mycket hämtade från Jämtland och Island.

foto Björn Holmberg

När den miljö man lever i får ge avtryck i den konst man försöker skapa blir upplevelsen av bilderna “äkta”. Det måste också kännas rent fysiskt för min del att gå in i måleriet för att de ska fungera. Därför intresserar jag mig för strukturer. Skrovliga, släta, taggiga, mjuka, hårda. Olika känslor måste få ta plats i en målning innan den är klar.

 

När färgen torkat kan det hända att något fattas. Men det kan också hända att något nästan oförklarligt trätt in i bilden. Det är som om ögat inte sett eller varit medveten om vad handen skapat.

foto Björn Holmberg

Konsten ska alltid kunna diskuteras. Inte minst utifrån ett konsthistoriskt perspektiv. Det är nästan omöjligt att tala om konst utan att samtidigt ta upp olika referenser man bär på. Det tycker jag är smickrande. En del konstnärer blir lite stötta när man påminner dem om att det de gör redan han gjorts av någon annan konstnär, mer eller mindre känd.

foto Björn Holmberg

I mitt konstnärskap är människan oftast inte med på bilden. Det är känslor jag försöker förmedla. Känslor är högst individuella. Därför ser jag mitt målande som något vi kan dela.

foto Björn Holmberg

Har bildkonsten en plats i dagens enorma flöde av bilder? Kanske, kanske inte. Det beror på vem man frågar. Kanske skulle man vända på det och i stället fråga sig varför vi inte i stället ägnar mer tid att tala om olika konstnärliga uttryck ? Det finns ju enormt många beröringspunkter mellan oss inom konsten.

 

TEXT & FOTO av Björn Holmberg