Domaine de Brescou arbetar sedan 2011 med att få ner svavelhalterna i sina viner. Svavel är nämligen en naturlig restprodukt vid jäsningsprocessen när man tillverkar vin. Tyvärr tillsätts ofta rätt stora mängder svavel i vinindustrin, dels för att konservera vinet men också för att svavel är bakteriehämmande. Att tillverka viner med låg svavelhalt är något av ett konststycke. Ju renare vinet är från början, desto mindre mängd svavel behöver tillsättas. Gränsvärdena inom EU ligger för röda viner på 150mg/l och 120 mg/l för ekologiska viner.

Viner från Domaine de Brescou har ett svavelvärde på endast 68mg/l, vilket är anmärkningsvärt lågt. Jag upplever det här vinet som “renare” och klarare. Passar utmärkt till ost och kycklingrätter tycker jag.

Tillsatser i viner i form av sulfit, eller svaveldioxid, kan även i små doser ge hälsobekymmer i form av allergiska reaktioner. Känsliga personer med astma kan exempelvis reagera om man överskrider gränsvärdet som är 0,7 mg/kg kroppsvikt. I boxviner finns generellt sätt högre sulfithalter än på flaska, vilket gör att känsliga personer helt bör undvika dricka viner som kommer ur box.

Jag har själv ingen överkänslighet trots att jag är astmatiker men jag vill ändå slå ett slag för viner som har lågt svavelinnehåll. Inte minst eftersom användningen av sulfiter börjar bli ett allt hetare diskussionsämne, såväl bland oss konsumenter som i vinbranschen.

Glöm inte att lufta vinet och håll rätt temperatur innan du avnjuter det.

TEXT & FOTO av Björn Holmberg